THƠ


NHẠC


Home

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI Tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN       

CHÙA PHÁP QUANG

12 Freeman Road, Durack, QLD 4077.  Australia

Tel 07-33721113 * Mobile 0402-442431 * Fax 07-33729988

Email : thnhattan@yahoo.com.au  ;  Trang nhà : www.thonhacmacgiang.com

    ———————————————————————————————————

                                                PHẬT LỊCH 2555, ngày 30 tháng 7 năm 2011

 

THƯ MỜI ĐẠI LỄ VU LAN

Năm Tân Măo - 2011

 

Kính thưa quư Đồng hương, quư Phật tử và thân hữu xa gần,

 

Tháng Bảy Trung Nguyên - Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về, nhắc nhở sự nhớ ơn và đền ơn. Là con hiền cháu thảo, không ai tránh khỏi xót xa, chạnh ḷng, ngậm ngùi, thương nhớ ! Công ơn Cha Mẹ, công đức Ông Bà, không sao nói cho hết, không thể diễn cho cùng. Trời đất mênh mông vẫn không chứa hết t́nh sâu nghĩa nặng của Cha Mẹ. Vũ trụ bao la vẫn không chuyên chở hết tấm ḷng, sự hy sinh, t́nh thương của hai Đấng Song Đường. C̣n lục thân quyến thuộc, Ông Bà, Nội Ngoại, Tổ Tiên, ṇi giống, lại càng thêm sâu thẳm hơn, cao dày hơn nữa. Rồi Ân Tam Bảo, Ân Quốc Gia Dân Tộc, Ân Thầy Bạn và xă hội con người, ôi vô lượng vô biên !

 

ÂN CHA MẸ, chính Đức Phật khẳng định Là Một Trong Bốn Ân Lớn, chỉ dạy, giải bày tường tận trong Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Mỗi khi tụng, mỗi lần nghe lại càng thấm sâu, hiểu rơ, và dù cho con hiền cháu thảo đến đâu, may ra chỉ đáp đền phần nào trong muôn một. Nếu Cha Mẹ c̣n hiện tiền th́ diễm phúc vô biên, hăy biết thương yêu và hiếu thảo đi. Nếu khuất bóng th́ c̣n ǵ bất hạnh cho bằng, khi biết nghĩ đến Cha Mẹ th́ đă quá muộn màng, suối vàng róc rách, lặng lẽ thiên thu.

 

Mùa Vu Lan là Mùa Xá Tội - trước khi xá tội vong nhân th́ cầu mong xá tội cho bổn phận làm con làm cháu chưa trọn vẹn đủ đầy. Mùa Vu Lan là Mùa Hiếu Hạnh, thưa quư vị, Hiếu ra sao và Hạnh ra sao, tự mỗi chúng ta thực hiện và trả lời cho chính ḿnh một cách ư nghĩa nhất, chân thành nhất. Ông Bà, Cha Mẹ c̣n sống phải biết làm ǵ, ngược lại, xin thành tâm khấu đầu tạ tội và chỉ c̣n phương cách duy nhất là nương nhờ Mùa Thắng Hội Vu Lan.

 

Nguyện cầu mười phương Chư Phật chứng minh

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ

Nguyện cầu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên soi sáng cho chúng ta

Nguyện cầu hồn thiêng sông núi Việt Nam gia hộ cho toàn dân Việt Nam.

 

Chùa Pháp Quang sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm nay vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, nhằm đúng Ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, tại Chùa Pháp Quang. Quư Phật Tử muốn xin Cầu An cho bửu quyến, Cầu Siêu cho Cửu huyền Thất Tổ, vui ḷng gởi danh sách về chùa trước để Lập Sớ Cầu Nguyện. (Xin xem chương tŕnh chi tiết ở trang sau).

 

Trân trọng kính mời toàn thể quư Đồng hương, quư Phật tử xa gần dành thời giờ đến tham dự, và cùng nhau cầu nguyện cho Mùa Vu Lan Báo Hiếu thập phần viên măn.

 

Trân trọng kính mời. Trụ Tŕ Chùa Pháp Quang. Tỳ Kheo THÍCH NHẬT TÂN

 

Chương Tŕnh MÙA VU LAN THẮNG HỘI

Tháng Bảy NĂM TÂN MĂO - 2011

Tổ chức tại Chùa Pháp Quang

12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077

Tel : 07-33721113 ; Fax : 07-33729988

 

I.    ĐẠO TRÀNG TỤNG NIỆM KINH LƯƠNG SÁM PHÁP

Noi gương xưa hành tŕ cho nay, Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp c̣n gọi Lương Hoàng Sám sẽ được khai kinh tŕ tụng trong 10 ngày kể từ Mồng Một đến Mồng Mười Tháng Bảy âm lịch, nhằm Chủ Nhật ngày 31-7-2011 đến Thứ Ba 9-8-2011, vào lúc 6 giờ rưỡi mỗi buổi tối.

 

II. ĐẠO TRÀNG TỤNG NIỆM Kinh VU LAN &BÁO HIẾU PHỤ MẪU

Cầu nguyện chân thành trong Mùa Hiếu Hạnh thiêng liêng

Cảm niệm thiết tha công đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ

Tưởng nhớ Nội - Ngoại lục thân quyến thuộc, Cửu Huyền Thất Tổ

Đă quá cố siêu sinh Tịnh Độ, c̣n hiện tiền phước thọ tăng long

Tiếp tục Tụng niệm Kinh VU LAN, và Kinh BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN, vào lúc 6 giờ rưỡi ba buổi tối Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu ngày 10,11,12-8-2011.

Phần Cầu An & Cầu Siêu sẽ Dâng Sớ Cầu Nguyện trong Đạo Tràng này.

 

III. CHÍNH THỨC CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN THẮNG HỘI

Trong năm, chỉ có một ngày thể hiện tấm ḷng cao quư thiêng liêng nhất, hướng về Cửu Huyền Thất Tổ, dâng lên Cha Mẹ sinh thành, cầu siêu chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư hương linh tử vong bởi thiên tai, chiến tranh, khủng bố, và vạn loại cô hồn.

ĐẠI LỄ VU LAN năm nay sẽ được tổ chức trọng thể tại Chùa Pháp Quang, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011, nhằm đúng Ngày Rằm Tháng Bảy âm lịch, theo chương tŕnh như sau :

         

          09 giờ sáng       :  Quư Đồng hương, Phật tử, Thân hữu tề tựu

         10g00                :  CHÍNH THỨC CỬ HÀNH ĐẠI LỄ VU LAN

         11g00                :  Thuyết pháp Báo Hiếu Thù Ân

         12g00                :  Thọ trai

 

 

 

VU LAN THẮNG HỘI, HIẾU HẠNH ĐỀN ƠN

THÁNG BẢY TRUNG NGUYÊN, ÂN NGHĨA VUÔNG TR̉N SAO DỜI VẬT ĐỔI, NƯỚC CHẢY ĐÁ M̉N 

CON CHÁU THẢO HIỀN, KHÔNG THUỞ NÀO QUÊN

 

CHÙA PHÁP QUANG TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

QÚY PHẬT TỬ CÙNG NHAU THAM DỰ.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Phiếu Cúng Dường ĐẠI LỄ VU LAN năm 2011

 

Gia đ́nh chúng tôi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Số điện thoại  .   .   .   .   .   .   .   .  

 

Địa chỉ  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     Xin phát tâm :

 

* Cúng dường $   .   .   .   .  .  .  Úc kim vào dịp Đại Lễ VU LAN năm Tân Măo 2011

* Sẽ ủng hộ mỗi năm là $   .   .   .   .   .  Úc kim để Hộ Tŕ Tam Bảo Chùa Pháp Quang

* Xin gởi $ . . . . . . để giúp Từ Thiện Xă Hội như Phong cùi, Tật nguyền, Mồ côi, …

 

  • Gởi Bank Commonwealth, tên A/c : Chua Phap Quang, Số Account : 064144-10139742
  • Cheque, Money Order đề Chua Phap Quang, gởi về : 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077
  • Gởi Deposit Receipt, Phiếu này, hay liên lạc Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 để biết

Thành tâm thỉnh nguyện tri ân - Trụ Tŕ Chùa Pháp Quang - Tỳ Kheo Thích Nhật Tân

_________________________________________________________________________________________________

 

Quư độc giả muốn thỉnh CD này, xin liên lạc về:
Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Email:
thnhattan@yahoo.com.au

---o0o---

Trở về 

CD ngâm thơ