THƠ


NHẠC


Home

 

 

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

 

 

Cảm Niệm Ân Đức & Hành Trạng
của Ḥa Thượng Thích Măn Giác

          Viên tịch lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22-8-Bính Tuất
              tại Cali - Hoa Kỳ. 58 Tăng Lạp. 78 thế tuế.
Thích Nhật Tân kính bái

 

Tháng 8 Bính Tuất, mây trời vần vũ, đă cuốn hút một v́ sao
Ngày hai mươi hai, vầng dương biến hiện, che khuất một v́ tinh đẩu
Phiêu du ba cơi, rung bản Huyền Không, độc tấu
Phiêu lăng sáu đường, gảy khúc Măn Giác, độc hành
Bảy mươi tám năm diêm phù, trổi nét ngọc tinh anh
Năm mươi tám năm Pháp Lạp, reo Nguyên Cao bất hoại
Biển đục trần gian, tâm bồ đề bất thối
Sanh tử sự đại, hạnh Bồ Tát, khứ lai
Chung thỉ hữu vô, liễu triệt, tất kỳ tài
Pháp thân như thị, thường chơn, tất kỳ ngộ
Giữa Thánh - Phàm, nói th́ dễ nhưng đồng không phải dễ
Giữa Giác - Mê, hiểu th́ dễ nhưng chứng khó vô vàn
Nên những bậc trượng phu vào ra đại lộ thênh thang
Thắp Đuốc Tuệ nhiệm mầu rạng soi đêm dài tăm tối
Ngài như đại bàng, vỗ cánh tầm không, qua khỏi
Nhưng để lại khung trời bao dấu nét nhớ thương
Ngài đă thong dong trên muôn hướng ngàn phương
Nhưng để lại đó đây bao chân t́nh tŕu mến
Từ Thiên Minh trụ tŕ, đến đại diện Cao Nguyên Trung Phần, một bến
Từ Thanh Niên, Văn Hóa, đến Vạn Hạnh Phó Viện Trưởng điều hành, một phương
Bao nhiêu lần tổ chức Đại Lễ Phật Đản
Thành phố Sài G̣n rợp bóng cờ bay ngũ sắc, rạng rỡ phi thường
Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Thế Giới, uy nghiêm đường đường
Thành viên Hội Đồng Trưởng Lăo Viện Tăng Thống, tỏa chiếu kim cương
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo tại Hoa Kỳ, son sắt kiên cường
Hơn hai mươi tác phẩm trước tác, dịch thuật, góp phần văn hóa Đạo, giá gương
Hàng mấy trăm thi phẩm, thi ca Việt trải chiếu mời đạo pháp, quê hương, t́nh tự
Bao tầng lớp sinh viên học sinh, mến áo sân trường, lưu giữ
Bao tầng lớp thanh niên, Phật tử, nhuận ân giáo dưỡng, khắc ghi
Thời Pháp Nạn dấn thân, vượt thoát, kinh qua cao đẹp tuyệt kỳ
Thời Quốc Nạn Bảy Lăm, cả nước lặng ch́m phù tang trôi nổi
Thời thế thế thời, cuồng phong băo thổi
Kiếp lưu vong, không nói tiếng từ ly
Mảnh hồn đau, ai cơ cảm tư ngh́
Mang tâm lực, vẽ hồn thiêng Tổ Quốc
“Mái Chùa che chở hồn Dân Tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”
Quốc hồn, Quốc túy, Quốc phong
Quê hương, Đạo Pháp theo ḍng thời gian
Việt Nam văn hiến năm ngàn
Việt Nam - Phật Giáo hai ngàn đan thanh
Hài ḥa nước sữa trong lành
Tương dung một mối, tương sanh một ḍng
Chống ngoại thuộc, độc quyền, bất nghĩa
Chống ngoại bang, vong bản, phi nhân
Có mà phi, th́ có vẫn hoàn không
Không mà hữu, ngàn đời không mất một
Đạo Pháp - Dân Tộc đă muôn đời bất diệt
Phật Giáo - Quê Hương sẽ muôn thuở trường tồn
Cát đá, thau ch́, dù lẫn lộn ngà ngọc, vàng son
Trang sử Việt vẫn lọc nung chiếu diệu
Ngài tạm ẩn thân, mỉm nụ hoa hàm tiếu
Pháp lữ c̣n đây, kết những đóa vô ưu
Cho Việt Nam - Phật Giáo vẫn kế thế truyền lưu
Cho Phật Giáo - Việt Nam trải dài non nước Việt
Hôm nay, quốc nội hải ngoại, phương gần phương xa
Tăng Ni tiễn Ngài bên bờ sóng biếc
Tín đồ tiễn Ngài bến nước xanh xanh
Nẻo Tây quy đă đáo lộ an lành
Hạnh độ sanh làm sao không thôi thúc
Hai câu đó, bản hùng ca hành khúc
Hai câu đó, bản t́nh tự dung thông
“Mái Chùa che chở Hồn Dân Tộc
Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”
Dù cho vạn hữu Huyền Không
Châu viên Măn Giác sắc không diệu kỳ
Đi, mà không có ra đi
Đến, mà không đến, vô ngh́, phải không
Khi đi, núi núi sông sông
Khi về, núi núi sông sông khác ǵ
Đạo mầu nhiệm thể huyền vi !!!

Brisbane, cuối thu 2006
Tỳ kheo Thích Nhật Tân

 

 

---o0o---
 

Trở về Mục Lục

---o0o---

Những bài thơ của Mặc Giang – Brisbane – Úc Châu

Tel 07-33721113

Mobile 0402-442431

Fax 07-33729988

Email : thnhattan@yahoo.com.au