...... ... .

 

 

 Nghe bài hát: mp3
(thơ của Mặc Giang, Nhạc sĩ: Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Hiếu Nhi trình bày)

Nghe bài khác về Thị Kính VN số 2


Xem bài viết về Quan Âm Thị Kính Việt Nam

--- o0o --- 


Trình bày:  Phổ Trí

Cập nhật: 01-14-2010

 


 

Trở về Trang Mục Lục

 

 

 

Quý độc giả muốn thỉnh CD Ngâm Thơ Mặc Giang
 xin liên lạc về:

Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.thonhacmacgiang.com

Email: thnhattan@yahoo.com.au