THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

CD Ngm Thơ

nh thơ Mặc Giang

1. Qu hương nguồn cội

 

 


CD-01
Qu Hương Nguồn Cội

 

01. Lời giới thiệu Hồng Vn đọc
01. Qu hương nguồn cội.  Thơ Mặc Giang. Thy Vinh ngm
03. Cha ti. Thơ Mặc Giang. Hồng Vn ngm
04. Thăm cha thăm qu. Thơ Mặc Giang. Bch Phượng ngm

05. Cửa Phật từ bi.... Thơ Mặc Giang. Đon Yn Linh ngm

06. Tiếng lng nức nở qu hương. Thơ Mặc Giang. Tố Lan ngm

07. Lng qu yu dấu. Thơ Mặc Giang. Bch Phương ngm
08. Thầm lặng. Thơ Mặc Giang.Thy Vinh ngm
09. Qu ti cn đ. Thơ Mặc Giang. Duy Khanh ngm
10. Qu ti cn đ đợi chờ. Thơ Mặc Giang. Hồng Vn ngm
11. Tnh ca mun thuở.... Thơ Mặc Giang. Hồng Vn ngm
12. Gẫy một nhịp cầu. Thơ Mặc Giang. Tố Lan ngm
 

 

 

Qu độc giả muốn thỉnh CD ny, xin lin lạc về:
Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Email:
thnhattan@yahoo.com.au

---o0o---

Trở về 

CD ngm thơ