THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

CD Ngm Thơ

nh thơ Mặc Giang

 

 

Nối một nhịp cầu

 

 

 

 

 


CD-05
 NỐI MỘT NHỊP CẦU

 

01. Lời giới thiệu
02. Nối một nhịp cầu - Thy Dương
03. Ci nhn thực tại - Thy Vinh

04. Ci đẹp v thường - Hồng Vn & Đon Yn Linh
05. Hạn hn bạo tn - Phan Xun Thi
06. Bo lụt thảm thương! - Thy Dương
07. Hỏa hoạn bạo tn! - Thy Vinh
08. Dịch cm ny, lm hại g ti -
Phan Xun Thi
09. Thơ ti - Thy Vinh & Đon Yn Linh

 

 

 

Qu độc giả muốn thỉnh CD ny, xin lin lạc về:
Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Email:
thnhattan@yahoo.com.au

---o0o---

 

 

CD ngm thơ