THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

CD Ngm Thơ của nh thơ Mặc Giang

1. Qu hương nguồn cội

2. Bn cạnh cuộc đời

3. Ha thn

4. Non nước Việt Nam

5. Nối một nhịp cầu

6. Nụ cười sắc khng

7. Mắt thương nhn cuộc đời

8. Một chuyến gi từ

9. Dng thời gian

10. Mở cửa hư v

11. Cuộc đời l thế đ

12. Vng tay yu thương

13. Hy ni gim ti

14. Gip mặt cuộc đời

15. Vỗ cảnh tm khng

16. Gởi từ tri tim

17. Uống nước nhớ nguồn

18. Trăm năm cuộc thế

19. Dng sng qu mẹ

20. Ngy trở về

21. Bắc nhịp đi bờ

22. Tnh non nước khng phai

23. Bảo vệ hnh tinh xanh

24. Hoa nở giữa rừng hoang

25. Một kiếp ph sinh

26. Nụ cười điểm hoa

27. Vỗ về sng bến cũ

28. Reo bnh minh thức dậy

29. Tiếng gọi qu hương

30. Ti l ai

31. Tiếng chung vang vọng

32. Suối nguồn tươi trẻ

33. Nụ hồng cho em

34. Như một giấc mơ

35. Nhn ti trn vch

36. Ngửa nghing vầng nhật nguyệt

37. Một nụ cười vang

38. Mở cửa thềm hoang

39. Mấy nẻo cuộc đời

40. Hoa đm một đa

41. Điệp khc qu hương

42. Chn trời cao rộng

43. Ct bụi

44. Vo ci nhn gian

45. Mọi miền qu hương ti

 

Trở về