THƠ


NHẠC


Home

 

 

Việt Nam Thi Sử Hùng Ca

Mặc Giang
 


Mục Lục
 

01 Lời giới thiệu. SG Phạm Trần Quốc Việt

02. Một cái nh́n về Thi Sử Hùng Ca.Nhật Thu

03. Dẫn nhập.Tác giả

04. Non nước Việt Nam (về địa lư)

05. Mở lối (vào Sử)      

06. Từ Nguồn Cội đến Bắc Thuộc

07. Thời kỳ Bắc Thuộc, cuộc khởi nghĩa của Bà Trưng – Bà Triệu

08. Cuộc khởi nghĩa của Lư Nam Đế – Mai Hắc Đế

09. Cuộc khởi nghĩa của Bố Cái Đại Vương

10. Cuộc khởi nghĩa của Họ Khúc – Họ Dương

11. Ngô Quyền – Chiến thắng Bạch Đằng, chấm dứt ngàn năm Bắc thuộc

12. Triều đại Nhà Đinh (968-980)

13. Nhà Tiền Lê (980-1009)

14. Triều đại Nhà Lư (1010-1225)

15. Triều đại Nhà Trần (1225-1400)

16. Nhà Hồ và Hậu Trần (1400-1413)

17. Lam Sơn Lê Lợi và Triều đại Lê Sơ (1428-1527)

18. Nam – Bắc Triều, Trịnh – Nguyễn phân tranh (1527-1788)  

19. Triều Nguyễn Tây Sơn (1778-1802)

20. Triều Nguyễn Gia Long (1802-1945)

21. Một cái nh́n về Phương Tây

22. Việt Nam trăm năm Pháp Thuộc

23. Năm năm Nhật xuất hiện và 9 năm Pháp quay lại

24. Một mốc thời gian

25. Em tôi, c̣n đó quê hương – Lịch sử nối dài

/\